Vetcurs produkter forhandles i Norge av
 
DyrNaturligvis og kan bestilles i vår
nettbutikk


Unike produkter til dyr

Enhver forbruker ønsker produkter av høy kvalitet, som bygger på seriøsitet, dokumentasjon og kunnskap. For å kunne tilby
slike produkter, kreves det at virksomheten har nødvendig kompetanse i form av et velutdannet vitenskapelig personale,
samt faglig styrke i både teori og i praksis.

VetCur innfrir alle disse krav, og kan derfor tilby deg trygghet når det gjelder produkter til dine dyr.

Mange forhold har overbevist oss om at oppnådde resultater ved konvensjonell behandling av sykdom hos kjæle- og
produksjonsdyr ikke er vedvarende og stabile. En av de vesentligste faktorer er at fokus er på symptom og ikke på årsak! 
Alle dyr har bruk for en balansert og artskorrekt ernæring, da dette er grunnlag for et langt og sundt liv.

Våre kjæle- og produksjonsdyr lever et liv i vår varetekt med begrenset adgang til sine avgjørende og nærende naturlige
fôrkilder. Det er derfor vår plikt å sikre at dyrene via kosten får tilgang til alle næringsstoffer de fra naturens side har bruk
for, i riktige forhold og mengder.

Mangel på eller overskudd av næringsstoffer belaster kroppens fine biokjemiske balanse og er med på å svekke dyrets
motstandskraft overfør belastninger utenfra. Resultater av ubalansert ernæring kan være akutt oppståtte sykdommer  og
utvikling av kroniske tilstander, som forringer dyrenes livskvalitet og livslengde.

Derfor forsker VetCur på biologiske og naturlige helhetsløsninger som tar hensyn til dyrenes artsspesifikke biologiske behov
- fordi du er hva du spiser!

Dette sikrer, at du som forbruker er garantert unike og holdbare løsninger til gavn for dit kjæle- eller produksjonsdyr og i
siste instans deg selv.

Vision

VetCur ønsker å være den førende autoritet på verdensmarkedet innenfor skreddersydd ernæring og sunnhetbevisthet
omkring dyr. Dette gjøres ved å la: ”naturen inspirere og forskningen gi kraft”. Gjennom visjonen forplikter vi oss til å gjøre
opp med konvensjonell tanke og handling, gå foran og sette nye standarder.

Mission

Naturen, med dens mange millioner års utviklingshistorie, rymmer et uant potensial for teknologisk innovasjon.
Det anslås, at industrien pt. kun utnytter ca. 12% av den eksisterende viten om naturens potensiale til å utvikle nye produkter.

Det er derfor vås misjon å snu utnyttelsesraten av denne viten ved å skape innovative ernæringsløsninger og avbalanserte
produkter til dyr, basert på naturens egen oppskrift (bionisk/biometisk), som i sin helhet fremmer sunnhet, livskvalitet,
produktivitet og bærekraft.

Mål og strategi

VetCur er grunnlagt på et profesjonelt, naturvitenskapelig og medisinsk fundament.

 

Denne styrke gjør at VetCur er den første virksomhet som udvikler naturlige tilskudd, konsepter og blandninger, som er
individuelt avstemt etter den enkelte dyrearts spesifikke biologiske og fysiologiske behov og bruk.

 

Den stadig stigende efterspørselen på høykvalitet, naturlige og dermed sunnere produkter til såvel dyr som mennesker er en
trend som ikke lar seg stopp. VetCur Biotecs faglige fundament og innovative integrasjon av bionisk/biometisk viten i
produktutvikling er nøkkelen som åpner for den fremtidige utvikling som genererer de produkter kunderne spørr etter.

 

I denne videon kan du se Adm. Direktør Rebekka Gadeberg, VetCur Biotec ApS beskrive VetCurs visjon for virksomheten.
Likeledes framheves noen av de tanker som danner grunnlag for utformningen af VetCurs produkter (Engelsk tale).

Copyright © 2014 - DyrNaturligvis - All rights reserved - Hostet av Pro ISP